Truskaw w gm. Izabelin biuro@lesne-runo.pl
Kontakt
Napisz do nas
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KMG DEVELOPMENT sp. z o. o., z siedzibą w m. Cybulice Duże (05-152), przy ul. Wspólnej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000892575, NIP: 5311710835, REGON: 388603918, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN, kontakt e-mail: biuro@lesne-runo.pl. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu ofertowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu marketingowym – w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO).
TAK, zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez KMG DEVELOPMENT sp. z o. o., z siedzibą w m. Cybulice Duże (05-152), przy ul. Wspólnej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000892575, NIP: 5311710835, REGON: 388603918, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem/łam poinformowany/a o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.
TAK, chcę być informowany/a e-mailowo oraz/lub telefonicznie o promocjach i ofertach specjalnych od KMG DEVELOPMENT sp. z o. o., z siedzibą w m. Cybulice Duże (05-152), przy ul. Wspólnej 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000892575, NIP: 5311710835, REGON: 388603918, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN, i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez KMG Development sp. z o. o. na wyżej podany adres e-mail oraz/lub numer telefonu. Zostałem/łam poinformowany/a o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności.